Vil du også være en del af en af Mariagerfjords Kommunes ældrepleje og gøre en forskel ?

Profilbillede
dato

Så er en elevplads i Mariagerfjord kommune måske noget for dig. 

 • Du kommer i oplæring på spændende oplæringssteder i hele Mariagerfjord Kommune.
 • Du møder dygtige vejledere, når du er i oplæring, som tager udgangspunkt i dig og din læring.
 • Du har mentorer, der følger dig gennem din uddannelse og giver støtte og sparring, når du har brug for det.
 • Dine skoleperioder foregår på SOSU Nord; GF2 og SSH i Hobro og hovedforløbene SSA i Aalborg.
 • Du kan komme i udlandsoplæring og opleve, hvordan de arbejder med faget i andre lande.

Vi har forskellige tilbud til dig, fx

 • Netværkscafe til elever med dansk som andetsprog.
 • Faglig undervisning af kommunens ressource-personer fx Nexus og Forflytning.
 • Faglige oplæg af ansatte i kommunen fx hygiejne, visitation, demens, dysfagi, palliation.

Du får personalegoder

 • Adgang til personalemotion – fx gratis adgang i svømmehold og motionshold.
 • Adgang til undersøgelse og behandling af arbejdsrelaterede gener og skader i kroppen i kommunens sundhedscentre.
 • Adgang til feriefonden Mariagerfjord, hvor du kan leje ferieboliger.

Hvad forventer vi af dig? 

 • Du har lyst til at arbejde med pleje og omsorg.
 • Du er ærlig, tillidsfuld og har borgeren i fokus.
 • Du er nysgerrig og vil gerne lære nyt.
 • Røgfri arbejdstid.
 • Du kan cykle sikkert i trafikken, da flere oplæringssteder har cykelruter.
 • Du er mødestabil.
 • Du kan arbejde i weekenden i din elevtid.

Ansættelsesforhold

Din elevtid er 37 timer/ugentligt.
Er du fyldt 25 år, får du voksenelevløn. 
Du kan få voksenelevløn på GF2 og hovedforløbet. 

Det gælder for både social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever. 

Særligt for ansøgere til GF2
Du kan først sende din ansøgning til Mariagerfjord Kommune når du har modtaget et optagelsesbrev til GF2 på SOSU Nord. Husk at uploade dit optagelsesbrev, når du sender din ansøgning. 

Hvis du ikke har søgt om optagelse på SOSU Nord endnu, kan du søge på www.optagelse.dk.

Din startdato kan ligge senere end din uddannelsesstart på GF2. 

Da din startdato som ansat i Mariagerfjord Kommune afhænger af, hvornår du har været til ansættelsessamtale. Det er derfor ikke sikkert, at du kan få løn fra din uddannelsesstart.  

Der er begrænsede elevpladser i Mariagerfjord Kommune til både social- og sundhedshjælperuddannelsen og til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Det er derfor ikke sikkert at du kan blive ansat som elev på GF2, men der er her mulighed for at søge om SU.

Har du spørgsmål?
Du er meget velkommen til at kontakte vores elevadministration på mail: forsosu@mariagerfjord.dk eller tlf. 97113413. Du kan også orientere dig på vores hjemmeside: Uddannelse | Mariagerfjord Kommune

Lyder SOSU-uddannelsen i Mariagerfjord kommune stadig som noget for dig? 
og har du modtaget dit optagelsesbrev fra SOSU Nord - Så skal du uploade:

 • Optagelsesbrevet fra SOSU Nord
 • en motiveret ansøgning til den uddannelse, som du søger ansættelse som elev på
 • dit opdaterede CV
 • hvis du har dansk som andetsprog, er det vigtigt at vedlægge dokumentation for uddannelsesniveau for dansk


Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår, hvor lønnen aftales med den forhandlingsberettigede organisation.  

Der indhentes straffeattest, og ansættelsen er betinget af, at disse kan godkendes.  

For at være ansat i Mariagerfjord Kommune skal du have MitID.

Om Mariagerfjord Kommune
Mariagerfjord Kommune er en af Danmarks smukkeste kommuner med en unik og varieret natur ved skov, strand og fjord. Vi ligger centralt mellem Aalborg og Aarhus og er på den måde et bindeled mellem Nordjylland og resten af landet. Vores mål er klart: Vi vil mere, og der er plads til flere. Derfor har vi fokus på at skabe de bedste rammer for vores cirka 42.000 borgere, for vores erhvervsliv og for udviklingen af kommunen. 

I Mariagerfjord Kommune ønsker vi, at alle vores 3.400 medarbejdere oplever sig som en vigtig del af fællesskabet. Vi har frihed til at bringe vores kompetencer og ideer i spil, så vi løser kerneopgaven bedst muligt og gør en forskel for vores borgere. Vi har fokus på psykologisk tryghed og viser respekt for hinandens forskelligheder. Alle tager vi et medansvar for fællesskabet og opgaven, og derfor lægger vi også stor vægt på et velfungerende samarbejde i MED-organisationen. 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Mariagerfjord Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Mariagerfjord Kommune, Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6031985

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet