Pressemeddelelse fra Hadsund Tennisklub

Profilbillede
dato

15. april 2021 er det 100 år siden at ’Hadsund Lawn Tennisklub’ blev stiftet. I den anledning har vi studeret gamle håndskrevne protokoller fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, og udsender i perioden frem til fejringen af jubilæet en række små artikler om klubbens udvikling gennem 100 år. Klubben håber at kunne fejre jubilæet den 8. maj 2021.

1920’erne og 1930’erne
Det var bankbogholder Bach Andersen, der tog initiativ til at stifte klubben. Efter en afstikker til Sorø, hvor Bach Andersen lærte at spille tennis, kom han hjem til Hadsund, hvor han mobiliserede sine jævnaldrende venner skolelærer Larsen og frk. Ravn (datter af realskolebestyrer Ravn) samt Wanda Slott (datter af læge Heinrich Slott.

Den lille gruppe indkaldte til møde 15. april 1921, hvor også købmand Ludvig Faber og postassistent Waldemar Møller støttede op om ideen. Der blev vedtaget love og besluttet, hvor klubbens baner skulle ligge.

Klubbens første formand blev bankbogholder Bach Andersen og kasserer bankassistent Wanda Slott. Den øvrige bestyrelse bestod af postassistent Waldemar Møller, lærerinde Frk. Ravn, købmand Ludvig Faber.

I forhold til placering af baner, havde man fire valgmuligheder:
1. Fabriksejer Hornbech havde givet tilbud på en eng neden for dennes ejendom, som kunne købes for 6.000,- kr. Men Fabriksejeren ville give klubben et gavebrev på halvdelen.
2. Toften bag den gamle skole kunne antagelig købes for 2.000 kr.
3. Kammerjunker Carstenschiold Benzon, som ejede Thygeslund, havde givet tilladelse til at anlægge banerne på den gamle udstillingsplads.
4. Markedspladsen var der størst stemning for. Men da formanden, for det selskab, som ejede denne, var bortrejst, kunne man ikke få et afgørende svar fra pågældende selskab.

Man aftalte derfor, at bestyrelsen skulle træffe nærmere bestemmelse om placeringen. Efterfølgende, efter et møde på Markedspladsen 24. april 1921, blev der indgået lejeaftale om leje et stykke jord på Markedspladsen. Hele stykket kunne lejes for 50 kr. årligt. Klubben lejede det hele, og besluttede at anlægge banen nærmest byen, og forsøge at udleje det overskydende areal. Næste år skulle der anlægges græsbane. Ludvig Faber og Valdemar Møller skulle have opsyn med banen og frk. Ravn og Bach Andersen stod for at fordele spilletider. Allerede sommeren 1921 indviedes tennisbanen.

Den 30. juli 1921 afholdtes den første turnering mod Astrup med efterfølgende fællesspisning i Skovpavillonen: ’Deltagelse fra begge klubber og der herskede en udmærket stemning hele aftenen bl.a. med taler for den udmærkede sport’.

Kontingentet i 1920’erne og 1930’erne udgjorde i omegnen af 12 kr. for voksne og 10 kr. for børn.

I 1923 overtog postassistent Valdemar Møller formandsposten. Der var et overskud på 93,60 kr. det år. Man taler om anlæg af ny bane.

Postbud Hansen bliver i 1926 hyret til at holde banerne i orden for 75 kr. om året.

I 1927 optages badminton som vinteraktivitet for 5 kr. om året. Badminton nedlægges igen i 1931, da der ingen medlemmer var.

I starten af 1930’erne går klubben med overvejelser om at anlægge en rød grusbane. Men det var for dyrt og blev derfor henlagt på ubestemt tid.

I 1935 var der 20 aktive medlemmer i klubben og kontingentet var stadig 12 kr. Klubben markerede sit 15 års jubilæum med en lille festlighed. To år senere var medlemstallet steget til 40. Den røde grusbane rører på sig igen i 1938, hvor man beslutter at undersøge pris.

Man forstod at kombinere alvor og fornøjelse dengang. De fleste bestyrelsesmøder og generalforsamlinger blev holdt på Skovpavillonen, Hotel Hadsund eller Møllers Hotel, og i 1939 blev generalforsamlingen på Hotel Hadsund afsluttet med kaffebord, præmieuddeling, fremvisning af tennisfilm og dans til kl. 1.00.

Kilde: Hadsund Tennisklub