Kirkesanger ved Als-Øster Hurup kirker

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En stilling som kirkesanger ved Als og Øster Hurup Kirker er ledig pr. 15. juni 2024, eller hurtigst muligt.

Stillingen er på15 timer pr. uge.

Vi er et pastorat, hvor musikken og sangen spiller en væsentlig rolle i forbindelse med kirkelivet, og hvor vi er kendte for at have et rigt musikliv. Vi har en særdeles dygtig og inspirerende organist, og vi søger nu en engageret og dygtig sanger. Din hovedopgave som kirkesanger er at understøtte menighedens fællessang, men vi ønsker samtidig en person, som lejlighedsvis vil optræde solo.

Vi har et rigtig godt og positivt samarbejdsklima mellem medarbejdere og menighedsråd, og hvor alle er åbne for nytænkning og udvikling. Vi forventer, at du ligeledes er en åben og imødekommende person, som med en god situationsfornemmelse og med din selvstændighed kan og vil være med til at understøtte og udvikle gudstjenesten og dermed sognelivet på en professionel og engageret måde.

  

Vi er et pastorat med to sogne, der har et varieret gudstjenesteliv med klassiske højmesser, musikgudstjenester, børnegudstjenester, plejehjemsgudstjenester, og rytmiske musikgudstjenester for småbørn samt forskellige eksperimenter med alternative gudstjenester og kirkelige arrangementer – både i og uden for kirkerummet.

 

Rent formelt er det sådan, at ved gudstjenesten beder kirkesangeren de ind- og udgangsbønner, som præst og menighedsråd har vedtaget at bruge.

 

Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:

1) Den vokale del af liturgi

2) Understøtte menighedens fællessang såvel i som uden for kirken

Ansættelsen sker ved Øster Hurup sogn, men vil være tilknyttet Als sogn via en samarbejdsaftale. Det kan blive aktuelt at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Hadsund provsti i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår med andre sogne.

Øster Hurup sogns menighedsråd er ansættelsesmyndighed.

Øster Hurup kirke, Solbjergvej 31, Øster Hurup, 9560 Hadsund

Ansættelse af en kirkesanger er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

                                                                         

Årslønnen aftales indenfor intervallet 295.280,39 kr. – 431.563,02 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 302.851,32 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.760,18 kr.(nutidskroner).

OK tillæg på 982,04 kr. (nutidskroner) pr. år.

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

 

Har du fået lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte Jan Michno (Als sogn), tlf.22455824 eller Inger-Lis Jepsen (Øster Hurup sogn), tlf. 27578796.

Ansøgning sendes til Øster Hurup menighedsråd på mail: 9216fortrolig@sogn.dk senest den 15. maj 2024 kl.12.00

Yderligere præsentation og ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag den 11. juni eftermiddag/aften.


Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, børneattest, straffeattest, samt at der er prøvetid i stillingen.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Mariagerfjord Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (15-15 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

ØSTER-HURUP MENIGHEDSRÅD, Solbjergvej, 9560 Hadsund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6032216

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet